Aug 13, 2015

Implementimi i MOU me Serbinë

Prishtinë, 13 gusht 2015

 

Byroja Kosovare e Sigurimit duke u referuar në njoftimin e Ministrisë për Dialog njofton opinionin lidhur me përfitimet për qytetarët dhe shtetin nga Marrëveshja e Brukselit për njohjen reciproke të sigurimeve të automjeteve.

 

Marrëveshja e Brukselit për njohjen reciproke të sigurimeve të automjeteve e njohur si Memorandum i Mirëkuptimit (MM) për njohjen reciproke të sigurimeve të automjeteve mes Republikës së Kosovës dhe të Serbisë është nënshkruar me 23 qershor në Bruksel, ku si...

 


 

Information Center

Regjistri i të gjitha mjeteve motorike të autopërgjegjësisë të regjistruara në Kosovë

Copyright 2012, Byroja Kosovare e Sigurimit